top of page

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ อ. 3 เตรียมความพร้อมสอบเข้า ป.1ฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทย เรียนรู้อย่างเข้าใจ สร้างความแม่นยำในการจดจำ เสริมทักษะพื้นฐานให้แน่น ฝึกฝนด้วยโจทย์หลากหลาย ท้าทายความคิด เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก   

เก่งเพื่อแม่ ภาษาไทย

SKU: BGAA1602
฿60.00ราคา
 • ชุด เก่งเพื่อแม่

  ชื่อเรื่อง เก่งเพื่อแม่ ภาษาไทย

  สาระหลัก เสริมทักษะด้านภาษาไทย

  อายุ เหมาะสำหรับเด็กวัย 4 - 6 ปี

  สาระภายในเล่ม  

  • พยัญชนะ 
  • สระ
  • มาตราตัวสะกด 
  • วรรณยุกต์
  • ลักษณะนาม
bottom of page