top of page

แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐาน Coding แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) สนุกกับการฝึกทำซ้ำๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง Algorithm โดยมีหุ่นยนต์โรบี้นำเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ไปตลอดทั้งเล่ม มีการแบ่งหมวดด้วยธีมและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งแต่ละหมวดมีตัวอย่างให้เด็กได้เริ่มต้นเรียนรู้ก่อนลงมือทำด้วยตนเอง ปูพื้นฐานวิธีคิดและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ก่อนต่อยอดสู่การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

สนุกโค้ดดิ้งกับหุ่นยนต์โรบี้ Roby Algorithm Activity

SKU: BGAA2201
฿59.00ราคา
 • ชุด I Get Coding

  ชื่อเรื่อง สนุกโค้ดดิ้งกับหุ่นยนต์โรบี้ Roby Algorithm Activity

  สาระหลัก ฝึกทักษะพื้นฐาน Coding เรื่อง Algorithm เรียนรู้ทิศทาง ตำแหน่ง การเรียงลำดับ การคิดแก้ปัญหา

  อายุ เหมาะสำหรับเด็กวัย 3 - 6 ปี

  สาระภายในเล่ม  

  • หมวดผักผลไม้จอมซน เดินตามชุดคำสั่งที่กำหนดให้ สร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องลำดับขั้นตอน
  • หมวดเพื่อนแห่งท้องทะเล เลือกชุดคำสั่งจากตัวเลือก ฝึกตรวจสอบลำดับขั้นตอน
  • หมวดย้อนไปโลกไดโน เขียนชุดคำสั่งให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ฝึกคิดคำสั่งที่ชัดเจน กระชับ ถูกต้อง
  • หมวดเดินสู่เป้าหมาย สร้างชุดคำสั่งภายใต้เงื่อนไขให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ฝึกแก้ปัญหา เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย