top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนKIDBUAK PUBLISHING

รักลูกใหญ่ของลูกไก่ตัวเล็ก ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565

อัปเดตเมื่อ 19 ส.ค. 2566

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 ซึ่งดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและขยายผลสื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหา และยกย่องสื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในแต่ละภาคส่วนของสังคมไทยที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และเพื่อขยายผลพฤติกรรมความดีสู่ประชาชน รวมถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีในวงกว้าง


โดยหนังสือนิทานรักลูกใหญ่ของลูกไก่ตัวเล็ก (ชุดนิทานกลมเกลียว) จากสำนักพิมพ์คิดบวก เรื่องโดย เกวลิน ชุ่มช่างทอง ภาพโดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือตามหลักคุณธรรมด้านอื่น ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือ สื่อสาธารณะ


ให้เด็กๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความรักความเข้าใจ
ถ้าวัดขนาดของความรักเป็นทรงกลม ลูกไก่ก็คงวัดขนาดความรักของตัวเอง เทียบเท่าลูกบัวลอยที่ช่วยแม่ปั้น ลูกไก่จึงขอปั้นบัวลอยลูกใหญ่ๆ บ้าง เพราะรู้ดีว่าที่ผ่านมา แม่ยอมเสียสละและทำเพื่อลูกไก่เสมอ ลูกไก่จึงขอทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำให้แม่ได้ แค่แม่เหนื่อยน้อยลง ลูกไก่ก็มีความสุขมากขึ้นแล้ว รักลูกใหญ่ของลูกไก่ตัวเล็ก เรื่อง เกวลิน ชุ่มช่างทอง ภาพ ปรีดา ปัญญาจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา:


ดู 105 ครั้ง2 ความคิดเห็น

2 comentários


Narongtham Sukasame
Narongtham Sukasame
28 de ago. de 2023

ยินดีด้วยนะครับ

Curtir

Nutthaphol Chaiwat
Nutthaphol Chaiwat
21 de ago. de 2023

ยินดีด้วยครับ😍

Curtir
bottom of page