top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนKIDBUAK PUBLISHING

ผลิตสื่อสารพันจากนิทานในดวงใจ

อัปเดตเมื่อ 28 มิ.ย.สำนักพิมพ์คิดบวก นำทีมโดย ดร.ขัตติยดา ไชยโย บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์คิดบวก ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี มอบความรู้ และแลกเปลี่ยนไอเดียในการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ผ่านหัวข้อสัมมนา "ผลิตสื่อสารพันจากนิทานในดวงใจ" เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี

นิทานในดวงใจครั้งนี้คือ เจ้าขลาขี้ขลาด เรื่องโดย ดร.ขัตติยดา ไชยโย ภาพโดย ชลิตา สุทธิยุทธ์ ซึ่งเป็นนิทานหัดอ่านคำควบกล้ำ "ขล" ได้ถูกหยิบยกมาต่อยอดผลิตเป็นสื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ออกมาเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 4 ชิ้นงาน ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมแลกเปลี่ยนวิธีการประยุกต์ใช้สื่อที่ผลิตขึ้นกับคุณครูผู้เข้าสัมมนาอย่างสนุกสนานติดตามงานสัมมนาสำหรับครูปฐมวัย ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ ได้ที่ StorytellingKidbuak

ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page