top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนKIDBUAK PUBLISHING

งานเสวนาเรื่อง สอนลูกให้รู้จักโค้ดดิ้ง Coding for our kids

อัปเดตเมื่อ 11 มี.ค.สำนักพิมพ์คิดบวก ชวนร่วมงานเสวนา "สอนลูกให้รู้จักโค้ดดิ้ง Coding for our kids"


พบกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักเขียน ที่จะมาพูดคุยและแนะนำเคล็ดลับในการสอนลูกให้รู้จักโค้ดดิ้ง


วิทยากรในหัวข้อ "ทำไมเด็กต้องรู้เรื่อง CODING"

ทำไมเด็กต้องรู้เรื่อง CODING

โดย ผศ.จิราภรณ์ ยกอินทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


วิทยากรในหัวข้อ "ทำไมเด็กต้องรู้เรื่อง CODING"

และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแหล่งเรียนรู้สำหรับ CODING

โดย ผศ.กรุณา แย้มพราย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


รู้จัก CODING ได้ง่ายๆ จากนิทาน

โดย คุณเกวลิน ชุ่มช่างทอง

บรรณาธิการ และนักเขียนนิทานเด็กดำเนินการพูดคุยและเชื่อมโยงเนื้อหา

โดย ดร.ขัตติยดา ไชยโย

นักวิชาการอิสระ

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51เวทีกลาง EXHIBITION HALL 5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รับฟรี หนังสือกิจกรรมโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก 1 เล่ม ภายในงาน คลิกลิงก์สมัครเลย https://forms.gle/wgLceNvn7eBYqZiZ8


ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page